อวัยวะที่ช่วยย่อยอาหาร

อวัยวะที่ช่วยย่อยอาหาร

 1. ต่อมน้ำลาย (Salivary  Gland)  ผลิตน้ำย่อยอะไมเลส (Amylase) หรือไทยาลิน (Ptyalin) ย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลมอลโทส
 2. กระเพาะอาหาร (Stomach) ผลิต น้ำย่อยเพปซิน ย่อยโปรตีนให้เป็นโปรตีนสายสั้น (เพปไทด์) และ น้ำย่อยเรนนิน  ย่อยโปรตีนในนมให้เป็นโปรตีนเป็นลิ่ม ๆ
 3. ลำไส้เล็ก (Small  Intestine)  ผลิต  น้ำย่อยมอลเทส ย่อยน้ำตาลมอลโทสให้กลายเป็นน้ำตาลกลูโคส น้ำย่อยซูเครส ย่อยน้ำตาลซูโครสให้เป็นน้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลฟรักโทส น้ำย่อยแลกเทส ย่อยน้ำตาลแลกโทสให้เป็นน้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลกาแลกโตส น้ำย่อยอะมิโนเพปทิเดส  ย่อยโปรตีนสายสั้นให้เป็นกรดอะมิโน
 4. ตับ  (Liver) ผลิตน้ำดี ย่อยไขมันให้เป็นไขมันแตกตัวเป็นเม็ดเล็ก ๆ ตับเป็นอวัยวะภายในที่ใหญ่ที่สุดและมีความสำคัญมาก อยู่ในช่องท้องใต้ชายโครงข้างขวา ติดกับด้านใต้ของกะบังลมและผนังทางด้านหน้าของหน้าท้องมีน้ำหนักกิโลกรัมกว่า 
  หน้าที่ของตับนั้น
  เก็บน้ำตาลไว้ใช้เป็นพลังงานตามที่ร่างกายต้องการ
  สร้างน้ำดีมีฤทธิ์เป็นด่าง เพื่อช่วยลดกรดในลำไส้และช่วยย่อยอาหารจำพวกไขมัน
  สร้างโปรตีนวิตามิน วิตามินเอ และเก็บแร่เหล็กที่เกิดจากการที่เม็ดเลือดถูกทำลาย
  สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันและทำลายสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย
  สร้างสารป้องกันการแข็งตัวของเม็ดเลือดในร่างกาย แต่เมื่อมีบาดแผลจะช่วยให้เลือดแข็งตัวที่บาดแผล
  กำจัดของเสียหรือสารพิษที่ร่างกายไม่ต้องการ
  โรคเกี่ยวกับตับที่สำคัญ ก็มีโรคตับแข็ง โรคดีตับอักเสบ เป็นต้น

      ถุงน้ำดี (Gallbladder)  เป็นถุงเก็บน้ำดีจากตับ ติดอยู่ใต้ตับ มีท่อร่วมกับตับ
น้ำดีจากตับมีหน้าที่ในการทำลายสภาพความเป็นกรดในลำไส้ และช่วยย่อยอาหารจำพวกไขมัน
ถุงน้ำดีอาจจะอักสบหรืออุดตันเนื่องจากเป็นนิ่วในถุงน้ำดีหรือที่ท่อน้ำดี ทำให้เจ็บบริเวณใต้ชายโครงข้างขวา
 1. ตับอ่อน (Pancreas) ผลิตน้ำย่อยลิเพส  ย่อยไขมันแตกตัวให้เป็นกรดไขมันและกลีเซอรอล น้ำย่อยทริปซิน ย่อยโปรตีนให้เป็นพอลิเพปไทด์และไดเพปไทด์ น้ำย่อยคาร์บอกซิเพปพิเดส ย่อยเพปไทด์ให้เป็ฯกรดอะมิโน น้ำย่อยอะไมเลส ย่อยเช่นเดียวกับน้ำย่อยอะไมเลสในปาก  ตับอ่อน (Pancreas) เป็นอวัยวะภายในร่างกายที่สำคัญไม่แพ้ตับอยู่ระหว่างลำไส้เล็กหลังกระเพาะอาหาร มีท่อไปเปิดสู่ลำไส้เล็กร่วมกับท่อจากถุงน้ำดีและตับ                                                               ตับอ่อนมีหน้าที่สำคัญ 2 อย่าง                                                                                                  1.สร้างน้ำย่อย ช่วยในการย่อยแป้ง โปรตีน และไขมัน ภายในลำไส้เล็ก                                     2. สร้างสารอินซูลิน ช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาล  เมื่อเกิดความผิดปกติที่ตับอ่อน จะทำให้การสร้างสารจำพวกอินซูลินลดลง การควบคุมน้ำตาลในร่างกายจะผิดปกติ อาจทำให้เป็นโรคเบาหวาน เป็นต้น


http://www.med.cmu.ac.th/dept/vascular/human/lesson/lesson1.php

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น